MASOPUST – TRADAIČNÍ VESELÍ NA MALÉM MĚSTĚ

“Je to naše historie”

V roce 2020 jsem prožil masopustní veselici v podněsterském městečku Rîbnița. Maslenica / maсленица je ruský svátek podobný našemu masopustu či tradičním západoevropským karnevalům, s maskami i lidovou veselicí, tady navíc i se sportovním zápolením. Na závěr několikahodinové slavnosti byla ve dvě hodiny odpoledne uprostřed náměstí spálena slaměná figura Maslenice. Její ostatky, místo kdysi tradičního pohřbení na okraji vesnice, spláchl proud z hasičské hadice. A vzápětí se všichni na povel během chvíle spořádaně rozešli. Během mých cest po Moldávii v letech 2019–2020 jsem se pokoušel, mimo jiné, si pro sebe najít i vyjasnit určité paralely s dobou mého dětství, silně ovlivněnou tehdejším socialistickým zřízením a zásadním vlivem sovětské politiky na denní život celé naší země. Sovětské atributy jsou v Podněstří k vidění téměř na každém kroku, podobně jako kdysi u nás a v dalších sovětských satelitech. A jak říkají místní: „Je to naše historie”.

sdílej

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Přejít nahoru