RITUÁLY / VŠEDNÍ RADOSTI – ESEJ VŠEDNÍCH DNÍ

Rituály mají i zvířata.

V posledním čase, vzhledem k současné poměrně složité situaci, jsem víc než kdy jindy vnímal různé, stále se opakující děje a to nejen v mém blízkém okolí. Rituály a potažmo tradice dokáží napomoci člověku snáze překlenout dobu nelehkou.

Ve Wikipedii se píše. Rituál (z latinského ritualis = obřadný), obřad, ceremonie, ceremoniál je způsob chování založený na tradičních, osvědčených, prověřených pravidlech, normách. Rituály bývají např. náboženské, společenské, individuální, čarodějné, firemní nebo organizační, jednoduché až velmi složité… Z pohledu psychologie je nicméně rituálem každé jednání člověka, které vykazuje stereotypní opakování a je založené na předem daných pravidlech. V určité míře je takové chování obvyklé u každého jedince (například oblíbená ranní káva), v nadměrné míře však může být příznakem duševní poruchy (například obsedantně-kompulzivní). Rituály mají i zvířata.

sdílej

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Přejít nahoru