PARALLEL – LIFE ON THE EDGE

PRAHA 2014–2023

Soubor PARALLEL – LIFE ON THE EDGE vznikal v Praze v posledních devíti letech. Místně ho tvoří trojúhelník vytyčený mezi body umístěnými na mapce (fakticky jde o Prahu 1, 7 a 8). Většina dějů i osob se prolíná nejen mezi sebou, ale zároveň souběžně se světem letícím hned vedle.
Paralelní světy jsou pojmem, který dokáže vzbudit naší představivost. Může poukazovat na zdánlivě neviditelné vrstvy okolní reality, které někdy přímo a někdy nepřímo existuje souběžně s naším každodenním životem. Jako tenká, méně či více průhledná clona mezi nám viditelným nebo nám neviditelným. Je jen na nás, jak moc se necháváme pohltit vlastním všedním životem, či se staneme vnímavými ke světě a dějům kolem nás. V paralelním světě se mohou odehrávat celé životy a nebo jen jejich dočasné fragmenty. Život na okraji může zahrnovat neobvyklá, extrémní, nedostupná či odlehlá místa, může přinášet nebezpečí stejně jako poklidný únik mimo většinovou společnost.

sdílej

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Přejít nahoru