ZAHRADA POD NUSELSKÝM MOSTEM

Praha 2022

Roční projekt, během kterého jsem hledal genius loci tzv. Umělecké zahrady, rozkládající se na úpatí jižní stráně Nuselského údolí mezi Čiklovou ulicí a železniční tratí. Zahradou s pohnutou historií. Rozkvetlou za první republiky a nuceně opuštěnou po vítězném únoru. Brutálně ubitou při stavbě Nuselského mostu a nakonec zapomenutou v závěrečné éře budování socialismu. Náhodně objevenou a znovuzrozenou po pádu komunismu. 

sdílej

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Přejít nahoru